Sezon 2002:

Klasyfikacja ogólnopolska
kat. "GMP" - 3 przodownik

Region Północny
kat. "A" - 7 przodownik
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - II Wicemistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "GMP" - II Wicemistrz

Okręg Gdańsk
kat. "A" - 7 przodownik
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - II Wicemistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "GMP" - II Wicemistrz

Oddział Kartuzy - Żukowo
kat. "A" - Mistrz
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - Mistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "pkt. z 50" - Mistrz
kat. "gołębie młode 5/5k." - Mistrz
Supermistrz

Sezon 2003:

Klasyfikacja ogólnopolska
kat. "GMP" - 47 przodownik
kat. "B" - 45 przodownik

Region Polska Północna
kat. "A" - 12 przodownik
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - 24 przodownik
kat. "D" - II Wicemistrz
kat. "GMP" - 4 przodownik

Okręg Gdańsk
kat. "A" - 8 przodownik
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - 14 przodownik
kat. "D" - I Wicemistrz
kat. "GMP" - 2 przodownik
kat. "gołębie młode" - II Wicemistrz

Oddział Kartuzy - Żukowo
kat. "A" - Mistrz
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - Mistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "pkt. z 50" - Mistrz
kat. "gołębie młode 5/5k." - Mistrz
Supermistrz

Sezon 2004:

Klasyfikacja ogólnopolska
kat. "GMP" - 6 przodownik

Region Polska Północna
kat. "A" - 6 przodownik
kat. "B" - I Wicemistrz
kat. "C" - Mistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "GMP" - I Wicemistrz

Okręg Gdańsk
kat. "A" - 6 przodownik
kat. "B" - I Wicemistrz
kat. "C" - Mistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "GMP" - I Wicemistrz

Oddział Kartuzy - Żukowo
kat. "A" - Mistrz
kat. "B" - Mistrz
kat. "C" - Mistrz
kat. "D" - Mistrz
kat. "pkt. z 50" - Mistrz
kat. "gołębie młode 5/5k." - Mistrz
Supermistrz

Sezon 2005:

Region Polska Północna
kat. "GMP" - 2 przodownik 1069,37 pkt.
kat. "maraton" - Mistrz
kat. "D" - II Wicemistrz

Oddział Kartuzy - Żukowo
kat. "A" - Mistrz (z 50)
kat. "B" - Mistrz (z 50)
kat. "C" - I Wicemistrz (z 50)
kat. "D" - Mistrz
kat. "GMP" - Mistrz
kat. "maraton" - Mistrz (I Wicemistrz - Karin Eron)
Supermistrz
lot międzyoddziałowy Waren ok. 400 km (dla gołębi młodych) - I i II drużyna