Adres:

Henryk & Karin Eron
83-331 Przyjaźń 1
tel.kom.: +48 (0502) 785826
e-mail: h.eron@erontrans.pl
strona internetowa: http://www.hk-eron.pl

mapa okolic Gdańska